Dokumenty

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem – zobacz dokument

Standardy Ochrony Małoletnich Przed Krzywdzeniem – zobacz dokument

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – zobacz dokument

Program wychowawczo-profilaktyczny – zobacz dokument

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 – zobacz dokument

Szablon pisma – pobierz dokument

ZBIÓR ARKUSZY OCEN – pobierz dokument

Podręczniki

Zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024 – pobierz dokument

Dokumenty na redę pedagogiczną (dla nauczycieli)

Analiza pracy nauczyciela – pobierz dokument

Arkusz analizy wychowawczej klasy – pobierz dokument

Analiza klasyfikacji klas I-III – pobierz dokument

Analiza klasyfikacji klas IV-VIII – pobierz dokument

Informacja nauczyciela wychowania przedszkolnego – pobierz dokument

Realizacja podstawy programowej – pobierz dokument

Oświadczenie o realizacji podstawy programowej i programu nauczania  – pobierz dokument

Wycieczki – dokumentacja

Regulamin wycieczek – pobierz dokument

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE – pobierz dokument

Dokumenty rekrutacji

Dokumenty do przyjęcia do pierwszej klasy:

Wniosek o przyjęcie do klasy I pobierz

Oświadczenie pobierz

Oświadczenie – krewni pobierz

Dokumenty do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych:

doc

Formularz wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
Typ: doc Rozmiar: 0.09 Mb

doc

Oświadczenie o zatrudnieniu
Typ: doc Rozmiar: 0.03 Mb

doc

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka
Typ: doc Rozmiar: 0.03 Mb

doc

Oświadczenie o wcześniejszym uczęszczaniu
Typ: doc Rozmiar: 0.03 Mb

docx

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
Typ: docx Rozmiar: 0.02 Mb

docx

Oświadczenie o objęciu dziecka obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
Typ: docx Rozmiar: 0.01 Mb

pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Ostrowite
Typ: pdf Rozmiar: 0.77 Mb

pdf

Klauzula informacyjna
Typ: pdf Rozmiar: 0.44 Mb

pdf

Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych
Typ: pdf Rozmiar: 0.14 Mb
Ataraksja