Dokumenty

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem – zobacz dokument

Program wychowawczo-profilaktyczny – zobacz dokument

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023 – zobacz dokument

Szablon pisma – pobierz dokument

Wzór zgody rodzica

Podręczniki

Zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023 – pobierz dokument

Dokumenty na redę pedagogiczną (dla nauczycieli)

Analiza pracy nauczyciela – pobierz dokument

Arkusz analizy wychowawczej klasy – pobierz dokument

Analiza klasyfikacji klas I-III – pobierz dokument

Analiza klasyfikacji klas IV-VIII – pobierz dokument

Informacja nauczyciela wychowania przedszkolnego – pobierz dokument

Realizacja programów nauczania – pobierz dokument

Wycieczki – dokumentacja

Regulamin wycieczek – pobierz dokument

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE – pobierz dokument

Dokumenty rekrutacji

Dokumenty do przyjęcia do pierwszej klasy:

Wniosek o przyjęcie do klasy I pobierz

Oświadczenie pobierz

Oświadczenie – krewni pobierz

Dokumenty do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych:

Wniosek o przyjęcie pobierz

Oświadczenie o zatrudnieniu pobierz

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa pobierz

Oświadczenie o wcześniejszym uczęszczaniu pobierz

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego pobierz

Oświadczenie o objęciu dziecka obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym pobierz
Ataraksja