Samorząd

Samorząd Uczniowski 2023/2024

Regulamin konkursu „Super Klasa”
Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca

Wiktoria Tylman

Zastępca Przewodniczącej

Nikodem Marszałkowski

Skarbnik

Antoni Bartosik

Piotr Dymowski

Sekretarz

Maja Król

Julia Piwnicka

Sekcja organizacyjna

         Barbara Majchrzak, Kamila Biernacka,

            Nadia Bylewska, Dawid Janiak

Sekcja redakcyjna i porządkowa

Ola Urbaniak, Lena Łuczak, Łucja Różańska,

Gabriela Czechanowska, Ksawery Miętkiewicz

Sekcja kulturalno – oświatowa ( muzyczna)

Antoni Bartosik, Szymon Staszak,

Antoni Staszak, Ksawery Różański

SZTANDAR

Pierwsza zmiana                            Druga zmiana

Dawid Sikorski                                   Alan Sikorski

Wiktoria Bełza                                   Julia Sobczak

Ewelina Słowińska                            Oliwia Przybylska

Werble

Julia Bryska, Karolina Rogalska

Magdalena Chojnacka, Jakub Chojnacka

Pozostali członkowie

Barbara Majchrzak, Kamila Biernacka,Nadia Bylewska,

Ola Urbaniak,Lena łuczak,Gabriela Czechanowska,

Ksawery Miętkiewicz, Dawid Janiak,Łucja Różańska

Danuta Tomczak – opiekun
Ataraksja