Kalendarz szkolny

KALENDARZ SZKOLNY 2023/2024

Początek zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 04.09.2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2023r.- 01.01.2024r.

Ferie zimowe: 12.02.2024r. – 25.02.2024r

Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03.2024r. – 02.04.2024r.

Egzamin ósmoklasisty:

  • Język polski – 14.05.2024r.
  • Matematyka – 15.05.2024r.
  • Język obcy – 16.05.2024r.

Zakończenie Roku Szkolnego: 21.06.2024r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • Przedszkole:

31.10.2023r.

27.12.2023r. – 29.12.2023r.

29.03.2024r.

29.04.2024r. – 30.04.2024r.

02.04.2024r.

02.05.2024r.

31.05.2024r.

15.07.2024r. – 18.08.2024r.

  • Szkoła podstawowa:

31.10.2023r.

29.04.2024r. – 30.04.2024r.

02.05.2024r.

14.05.2024r. – 16.05.2024r.

31.05.2024r.

Zebrania z rodzicami:

  • Przedszkole:

21.09.2023r. godz.16:00

22.11.2023r. godz.16:30

05.02.2024r. godz. 16:30

24.04.2024r. godz. 16:30

  • Klasy I-III

21.09.2023r. godz. 16:00

23.11.2023r. godz. 16:00

06.02.2024r. godz. 16:00

25.04.2024r. godz. 16:00

  • Klasy IV-VIII

21.09.2023r. godz. 16:00

23.11.2023r. godz. 17:00

06.02.2024r. godz. 17:00

25.04.2024r. godz. 17:00
Ataraksja