Kadra

Jadwiga Wojdak dyrektor szkoły
Beata Kasprzyk v-ce dyrektor szkoły, biologia
Małgorzata Andrzejewska wychowanie przedszkolne,pedagog szkolny
Dorota Bryska bibliotekarz
Marta Brzezińska język polski, logopedia
Elżbieta Chojnacka edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Anna Czapska chemia, fizyka
Milena Fajfer zajęcia komputerowe, język niemiecki, technika
Izabela Krąkowska wychowanie przedszkolne
Ks. Henryk Kaczmarek religia
Ilona Kluga-Roszak język polski
Król Krzysztof wychowanie fizyczne
Aleksandra Koprowska edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Kowalczyk matematyka
Jolanta Król geografia, muzyka, plastyka
Mariola Kubiak historia, WOS, WDR
Rafał Miedziński język angielski
Iwona Chojnacka WOS,EDB
Adam Pliszka język angielski
Agnieszka Sikorska wychowanie przedszkolne
Magdalena Smuszkiewicz wychowanie przedszkolne, język angielski
Ilona Krzymińska wychowanie przedszkolne
Ewelina Błażejewska edukacja wczesnoszkolna
Elżbieta Piguła Gaj wychowanie przedszkolne
Agnieszka Sikorska edukacja wczesnoszkolna
Danuta Tomczak religia
Marcin Wiatrowski wychowanie fizyczne
Agnieszka Witkowska edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Marlena Zywert matematyka
Paweł Zywert wychowanie fizyczne
Justyna Siwińska nauczyciel wspomagajacy

Pracownicy obsługi i administracji

Ewa Andrzejewska
Aneta Górska
Krystyna Grobelna
Tadeusz Olejniczak
Ewa Jakubowska
Agnieszka Kuczmańska
Maria Urbaniak
Joanna Kolska
Grzegorz Papuga
Zenobia Wojdyńska
Agnieszka Braciszewska
Ataraksja