Konferencja Przyrodnicza w Kleczewie

     Przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w XIII edycji konferencji przyrodniczej z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego” pod hasłem „Bioróżnorodność zbiorowisk antropogenicznych na obszarach chronionych.”, która odbyła się 27.10.2022 r. w Kleczewie.

Od lat jest to miejsce ciekawych  wykładów, konkluzji, wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, samorządowym, instytucjami ochrony przyrody oraz środowiskiem szkolnym.

      Wydarzenie było połączone z podsumowaniem konkursu plastycznego pt. „Piękno chwastów polskich pól”, w którym uczennica kl. VIIIa, Wiktoria Słowińska, zajęła III miejsce w kategorii szkół podstawowych. W tym miejscu składamy serdeczne gratulacje laureatce konkursu i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy złożyli swoje prace w konkursie. Ponadto dziękujemy uczniom klasy VII, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konferencji.2022-11-06

W KRAINIE PYRLANDII

  „W krainie Pyrlandii ”- pod takim tytułem 11 października 2022r., już po raz kolejny w naszej szkole, obchodzony był Dzień Ziemniaka. Celem tej akcji była m.in. popularyzacja działań prozdrowotnych i artystycznych, kultywowanie rodzimych tradycji czy promocja zdolności i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.

W tym dniu uczniowie SP  w zespołach klasowych wykonywali makiety  pod nazwą „ Ziemniaczana era dinozaurów”, natomiast najmłodsi ( przedszkolaki ) próbowali swoich sił przy wycinaniu  pieczątek i składaniu figurek. ( Większość uczniów była ubrana w strój rolnika/farmera).

                Dużym powodzeniem cieszyła się wystawka, na której zaprezentowane zostały ziemniaki o nietypowym kształcie oraz „ ziemniaczana ścianka fotograficzna” ( wszyscy chętni zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu).

Kolejnym zaplanowanym działaniem było wręczenie nagród i wyróżnień osobom, które wzięły udział w konkursach.

Ostatnim punktem akcji „ W krainie Pyrlandii” był wspólny obiad. Na stołówce szkolnej królowały oczywiście ziemniaki. Wszyscy z apetytem zjedli pyszne pyry z gzikiem.

Takie święta  są doskonałą okazją nie tylko do integracji i zabawy, ale również wspaniałą lekcją poznania zwyczajów swojego regionu.Ataraksja