Konferencja Przyrodnicza w Kleczewie

     Przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w XIII edycji konferencji przyrodniczej z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego” pod hasłem „Bioróżnorodność zbiorowisk antropogenicznych na obszarach chronionych.”, która odbyła się 27.10.2022 r. w Kleczewie.

Od lat jest to miejsce ciekawych  wykładów, konkluzji, wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, samorządowym, instytucjami ochrony przyrody oraz środowiskiem szkolnym.

      Wydarzenie było połączone z podsumowaniem konkursu plastycznego pt. „Piękno chwastów polskich pól”, w którym uczennica kl. VIIIa, Wiktoria Słowińska, zajęła III miejsce w kategorii szkół podstawowych. W tym miejscu składamy serdeczne gratulacje laureatce konkursu i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy złożyli swoje prace w konkursie. Ponadto dziękujemy uczniom klasy VII, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konferencji.
2022-11-06

Dodaj komentarz

Ataraksja