Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem informuje, iż w dniach od 1 do 25 marca 2022 r. będzie miała miejsce rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem na rok szkolny 2022/2023.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków rekrutacyjnych. 1. Elektronicznie – skan dokumentów wysłać drogą mailową na adres: spostrowite@poczta.onet.pl. 2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Ostrowitem w godz. 8.00 – 13.00 wraz z niezbędnymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2022 r.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, a także na stronie www.ostrowite.pl, www.spostrowite.pl.

Jednocześnie informuję, iż rodzice, których dzieci uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Ostrowitem w roku szkolnym 2021/2022 – w przypadku woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 zobowiązani są w terminie od 14 do 21 lutego 2022 r. o dostarczenie tylko deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.
2022-02-10

Dodaj komentarz

Ataraksja