Poznaj Polskę

 27-28.10.2022; uczniowie Szkoły Podstawowej w ramach projektu „Poznaj Polskę” odwiedzili Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Kraków.

W pierwszym dniu wycieczki uczniowie zwiedzali Wadowice, miejscowość rozpoznawalną na całym świecie z uwagi na to, że w tym właśnie miejscu na świat przyszedł Karol Wojtyła – późniejszy papież. Uczestnicy wycieczki odwiedzili Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Muzeum zrobiło na młodzieży ogromne wrażenie. Eksponaty przyciągały ich uwagę i z zaciekawieniem wsłuchiwali się w opowieści o naszym rodaku.Uczniowie znaleźli czas na skosztowanie ulubionej kremówki Jana Pawła II.Tego dnia odwiedziliśmy także Kalwarię Zebrzydowską – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego. Uczestnicy wycieczki podziwiali rozłożone kaplice i kościoły Dróżek Pana Jezusa oraz Matki Boskiej, wybudowane na wzór obiektów z Ziemi Świętej.

Kolejnego dnia udaliśmy się do Krakowa. Podziwialiśmy najcenniejsze skarby i odwiedziliśmy najciekawsze zakątki tego pięknego miasta takie jak: katedra Wawelska, (groby, Dzwon Zygmunta), Planty, dziedziniec UJ, Kościół Mariacki, Sukiennice, Stary Rynek. Słynne zabytki oraz hejnał z Wieży Mariackiej na długo pozostanie w pamięci młodzieży.

Wrażeń, emocji i wyzwań nam nie brakowało. Pamiętaliśmy o dobrej atmosferze. W budowaniu, której pomagał nam doskonały humor, którego mieliśmy pod dostatkiem.
2022-11-08

Dodaj komentarz

Ataraksja