Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej

2022 –Rok Marii Konopnickiej jest wydarzeniem popularyzującym poezję, czytanie i recytowanie wierszy. Włączając się w obchody tego święta zorganizowaliśmy międzyszkolny konkurs recytatorski. Konkurs skierowany został do uczniów kl. I- III z gminy Ostrowite i odbył się 7 kwietnia. Do recytacji przystąpiło 19 uczestników wyłonionych wcześniej w eliminacjach szkolnych. Występy małych artystów oceniało jury w składzie : Andrzej Świątek– Przewodniczący Rady Gminy Ostrowite, Sylwia Kolińska–Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Małgorzata Sadłocha– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przy ocenie wzięto pod uwagę dobór tekstu i jego opanowanie pamięciowe, wyrazistą mowę, intonację, tempo mówienia..

Laureatami zostali :
I miejsce – Julia Pająk, Zofia Cierplikowska

II miejsce – Bartosz Markiewicz, Joanna Dąbrowska

III miejsce – Julia Piwnicka, Noemi Murszewska

Wyróżnienia otrzymali:
Maja Paulińska, Kewin Koper, Julia Nagórska, Nadia Bylewska.

Laureatom wręczono nagrody książkowe, ponadto wszyscy otrzymali dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali także podarunki w formie książki.
2022-04-13

Dodaj komentarz

Ataraksja