Innowacja literacka „Mały Redaktor” w klasie III a

Ideą przewodnią innowacji Mały Redaktor jest wyposażenie uczniów w umiejętność grupowego i indywidualnego gromadzenia informacji, a następnie samodzielnego konstruowania różnych form wypowiedzi pisemnych na określony temat. Efekty pracy uczniów będą prezentowane społeczności szkolnej na gazetce klasowej zatytułowanej „Mały Redaktor”, w postaci wystaw na korytarzach szkoły. Pisma użytkowe pisane okazjonalnie będą przekazywane adresatom.
2023-09-18

Dodaj komentarz

Ataraksja