Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem informuje, iż w dniach od 26 lutego  do 21 marca 2024 r. będzie miała miejsce rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem na rok szkolny 2024/2025.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków rekrutacyjnych.
1. Elektronicznie – skan dokumentów wysłać drogą mailową na adres: spostrowite@poczta.onet.pl. 
2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej  do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Ostrowitem w godz. 8.00 – 13.00 wraz z niezbędnymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2024 r.
             
Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, a także na stronie www.ostrowite.pl, www.spostrowite.pl.

Jednocześnie informuję, iż rodzice, których dzieci uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Ostrowitem w roku szkolnym 2023/2024 – w przypadku woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 zobowiązani są w terminie od 05 do 29 lutego 2024 r. o dostarczenie tylko deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.

Załączniki patrz zakładka DOKUMENTY!!!!2024-02-09

Pożegnanie Pana Pawła Kolana

2 lutego odbyła się niecodzienna uroczystość związana z przejściem na emeryturę pana Pawła Kolana, nauczyciela wychowania fizycznego.
Społeczność szkolna, władze lokalne oraz absolwenci stawili się na hali sportowej. Uczniowie wraz nauczycielami przygotowali część artystyczną o tematyce sportowej. Tym artystycznym akcentem chcieliśmy podziękować za wieloletnią pracę, obecność wśród nas i rozwój pasji sportowych uczniów. Przemawiający na uroczystości przedstawiciele szkoły oraz władz lokalnych przybliżyli zebranym dokonania i sukcesy pana Pawła Kolana. Głos zabrali także przedstawiciele absolwentów licznie przybyłych na uroczystość. Były wspomnienia, anegdoty oraz łzy wzruszenia. Podziękowania składali także rodzice uczniów, którzy odnosili sukcesy sportowe pod opieką pana Kolana. Była to wzruszająca uroczystość dla jubilata, jak i całej zebranej społeczności.2024-02-082024-02-05

Moja ulubiona postać z utworów Hansa Christiana Andersena

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy ogłasza powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem

„Moja ulubiona postać z utworów Hansa Christiana Andersena”

Celem konkursu jest popularyzacja i upamiętnienie twórczości pisarza Hansa Christiana Andersena, rozwijanie pomysłowości oraz wyrażenia wrażliwości artystycznej dzieci.

Regulamin

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHMistrzostwa Powiatu klas I-III w grze „Dwa Ognie”

W hali sportowej w Ostrowitem, 17 stycznia rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu klas I-III w grze „Dwa Ognie”. W mistrzostwach rywalizowało 10 szkół podstawowych, w kategorii klas I i II wystartowało po 7 zespołów, w trzecich 10. W każdym z finałów spotkały się szkoły z Ostrowitego i Strzałkowa, po zaciętej i wyrównanej walce w każdym z finałów wygrała nasza szkoła.

Skład reprezentacji klas pierwszych: Martyna Tomaszewska, Alicja Majewska, Alicja Czubachowska, Zofia Świtalska, Szymon Waliszewski, Szymon Rogalski, Henryk Kułakowski, Tobiasz Majchrzak.

Skład reprezentacji klas drugich: Nadia Bełza, Wiktoria Płóciennik, Zofia Bartosik, Olga Henke, Adrian Dyrda, Jan Staszak, Wojciech Bączak, Jakub Mrówczyński.

Skład reprezentacji klas trzecich: Anna Kujawa, Lena Majewska, Zofia Wędkowska, Luiza Kaczmarek, Wiktoria Bylewska, Mateusz Majewski, Jan Derengowski, Fabian Szczepankiewicz, Alan DąbrowskiWarsztaty RękodziełaAtaraksja