Zakończenie Ogólnopolskiego Projektu „ Mali Matematycy”

Uczniowie klasy Ia zakończyli realizację ogólnopolskiego projektu „ Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”, zorganizowanego przez Fundację Uniwersytet Dzieci.
Jego realizacja była atrakcyjnym uzupełnieniem edukacji matematycznej, zgodnie z podstawą programową. Uczniowie rozwijali umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia. Wykonywali wiele praktycznych zadań i doświadczeń. Projekt pomógł dzieciom odkryć, w jaki sposób matematyka przydaje się w życiu codziennym.
2022-06-20

Dodaj komentarz

Ataraksja