Warsztaty z psychologiem – realizacja programów profilaktycznych w klasach 5-8

     W dniach 27 i 28.11.2023 r. w klasach 5-8 Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem prowadzone były warsztaty profilaktyczne z panią Justyną Zawieja z Centrum Rozwoju i Szkoleń  w Pleszewie.

     Pani Justyna to certyfikowany trener TUS oraz trener kontroli złości dzieci i młodzieży, socjoterapeutka, arteterapeutka, pedagog, psycholog, nauczyciel kontaktowy, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu,  certyfikowany diagnosta i specjalista FASD, ale przede wszystkim realizator programów profilaktycznych rekomendowanych, takich jak np. „UNPLAGED” czy „Pierwsze Kroki w Cyberświecie”, jakie były realizowane w naszej szkole.

    Zajęcia miały na celu zapobieganie używaniu przez młodzież substancji psychoaktywnych  oraz minimalizowanie zachowań ryzykownych, a także ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i postaw, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz budowaniu poprawnych relacji z rodzicami i rówieśnikami.

    W ramach programu odbyło się też spotkanie prowadzącej z przedstawicielami rodziców i nauczycieli.

    Fundusze na realizację programu zostały w całości pozyskane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co serdecznie dziękujemy.
2023-12-01

Dodaj komentarz

Ataraksja