Święto Niepodległości

11 listopada 1918 r., po latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Walka o niepodległość silnie wpisywała się w codzienność tych, którzy ciężko pracowali, uczyli się, dbali o rozwój gospodarki i życia społecznego, częstokroć będąc z tego powodu szykowanymi, aresztowanymi i prześladowanymi. Starania o niepodległość naznaczone są również trudem i pracą Polaków na emigracji, którzy tak wytrwale kultywowali polskość, rozwijając z myślą o niej myśl polityczną czy polską kulturę.

Polska powstała w chwili klęski zaborców w I wojnie światowej. 11 listopada dekretem Rady Regencyjnej Józef Piłsudski otrzymał naczelne dowództwo nad wojskiem. Trzy dni później gremium to rozwiązało się, przekazując Naczelnikowi pełnię władzy nad odbudowującym się państwem.

Z tej okazji we środę 09 listopada odbyła się uroczysta akademia. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Inscenizacja miała na celu w sposób przekrojowy przedstawić ważniejsze fakty historyczne z czasów niewoli Polski.

Uczniowie z klas II – VIII przypomnieli 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. W trakcie uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne oraz wiersze o tematyce patriotycznej. Ogromną ciekawość zgromadzonych wywołał wiersz recytowany przez uczniów klasy II „Modlitwa polskiej dziewczynki” oraz piosenka o Polsce pt. „Wierzby i bociany” .

Wydarzenie to spotkało się z dużym aplauzem. Tegoroczna akademia miała na celu uświadomić uczniom takie wartości jak wolność, niepodległość, suwerenność i patriotyzm.
2022-11-09

Dodaj komentarz

Ataraksja