Projekt Mali Matematycy

Ile papieru jest w rolce?
Klasa 1a bierze udział w projekcie „Mali Matematycy. Gdzie kryje się matematyka” Uniwersytetu Dzieci. Tym razem szukała odpowiedzi na pytanie: Ile papieru jest w rolce? Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się:
W jaki sposób dokonywano pomiarów, zanim wymyślono linijki i inne miarki? Jak ludzkie ciało może być pomocne w dokonywaniu pomiarów? W czasie lekcji uczniowie dzięki zabawom i doświadczeniom, poznali różne możliwości pomiaru, bez użycia miarek. Poznali dawne miary handlowe, takie jak stopa czy łokieć. Klasa wspólnie doszła do wniosku, że pomiary za pomocą części ciała nie są dokładne i mogą wprowadzić zamieszanie. Uczniowie przekonali się również, że np. rolka papieru toaletowego może służyć jako miarka.
W dalszej części zajęć klasa poznała jednostkę długości (cm) oraz nauczyła się mierzyć linijką długości różnych przedmiotów.
2022-03-30

Dodaj komentarz

Ataraksja