Projekt edukacyjny Fundacji Uniwersytet Dzieci

Klasa IIIa w tym roku szkolnym bierze udział w całorocznym projekcie edukacyjnym pod patronatem Fundacji Uniwersytet Dzieci: Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy, waży? Jest to Fundacja, która działa non-profit na rzecz pozytywnej zmiany w edukacji. Zachęca dzieci do rozwoju i poznawania świata, wspiera edukację dzieci w szkołach podstawowych.

Cykl 8 zajęć nauczy dzieci pracować projektowo, rozwijać myślenie logiczne, oparte na stawianiu pytań, planowaniu procesu badawczego i wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.

Uczniowie sprawdzą, jak z matematyki korzystają przedstawiciele różnych zawodów: kucharze, krawcy czy muzycy. Zobaczą również, jak wygląda praca w różnych profesjach, co pozwoli im zwiększyć świadomość, w jakich dziedzinach chcieliby się rozwijać.




2023-09-18

Dodaj komentarz

Ataraksja