Podsumowanie Projektów Edukacyjnych

9 grudnia odbyło się podsumowanie projektów edukacyjnych związanych z obchodami roku 2022 – Roku Botaniki i Roku Romantyzmu Polskiego. W uroczystości uczestniczyła społeczność  szkolna oraz gościliśmy pana Andrzeja Świątka-Przewodniczącego Rady Gminy. Uczniowie zaprezentowali wyniki swoich działań poprzez  występy artystyczne, prezentacje multimedialne, wystawy prac konkursowych i prezentację wiadomości z powyższych dziedzin nauki i literatury. Były tańce do muzyki Fryderyka Chopina, pieśń pt. „Prząśniczka” oraz poezja śpiewana do utworów Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Nie zabrakło także recytacji wierszy polskich romantyków, które zaprezentowali laureaci konkursu recytatorskiego. Dekorację stanowiły konkursowe prace plastyczne uczniów, którzy wykonali portrety polskich romantyków. Swoje prace zaprezentowali także uczniowie biorący udział w konkursach związanych z przyrodą i botaniką.

 Nasza szkoła włączyła się aktywnie w rozpowszechnianie wiedzy na temat tej ważnej dziedziny nauk jaką jest botanika.

W szkole od września realizowany był projekt dla klas 6-8 , pt. „Poznajemy sylwetki polskich botaników” – uczniowie przygotowywali plakaty i prezentacje na temat osiągnięć polskich botaników. Niektóre prace można wciąż oglądać na pokonkursowej wystawie. Podczas projektu spłynęło do nauczycieli 26 projektów, a uczniowie, którzy wykonali prezentację wzięli udział w warsztatach na terenie Ogrodu Botanicznego w Poznaniu.

Udział w konkursie „Piękno chwastów polskich pól”, był to konkurs rejonowy, zorganizowany przez Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego – z naszej szkoły wzięło w nim udział 6 osób.

        Udział w konferencji przyrodniczej w Kleczewie – plakaty na temat bioróżnorodności zbiorowisk antropogenicznych na obszarach chronionych.

Zorganizowano  szkolny konkurs fotograficzny, pt. „Jesień w fotografii”. Na konkurs spłynęły w sumie 33 zdjęcia od 11 autorów.

W tym dniu swoja pracę podsumowali Ekokozaki -uczniowie z klasy VI, którzy realizują projekt ekologiczny pod hasłem „Jestem Eko”. Celem ich działania jest:

Wzbudzenie świadomości ekologicznej w codziennym życiu.

Wzbudzanie kreatywności i aktywności uczniów.

Poszerzenie wiedzy ekologicznej poprzez wspólną pracę w grupie. Czynny udział w zajęciach i zyskanie doświadczenia.

Promowanie dobrych praktyk ekologicznych

Na koniec uroczystości wręczono nagrody, wyróżnienia i dyplomy dla uczestników konkursów recytatorskich, plastycznych i fotograficznych.
2022-12-20

Dodaj komentarz

Ataraksja