Konkurs Recytatorski

30 listopada odbył się konkurs recytatorski poezji Romantyków Polskich. W zmaganiach konkursowych uczestniczyli uczniowie klas IV-VII. Uczniowie prezentowali jeden z wybranych przez siebie wierszy poetów polskiego romantyzmu. Uczniowie wybrali wiersze następujących poetów: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida. Prezentacje uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie: pan Andrzej Świątek- Przewodniczący Rady Gminy, pani Weronika Umerle- Przybylska i pani Dorota Bryska. Zgodnie z regulaminem na ocenę recytacji miały wpływ następujące elementy: dobór repertuaru, stopień opanowania tekstu, artystyczna interpretacja utworu, kultura słowa i ogólne wrażenia artystyczne. Laureaci konkursu: I miejsce- Sandra Gasza kl. IV b, II miejsce Jakub Koralewski kl. VI, III miejsce- Barbara Majchrzak kl. V b. Przyznano także wyróżnienia dla następujących uczniów: Antoniego Bartosika kl. VI, Mai Król kl. V b, Barbary Kołodziejczak kl. IV a, Julii Piwnickiej kl. IV b.

Celem konkursu było popularyzowanie poezji romantycznej, ze szczególnym podkreśleniem roli poetów w ukształtowaniu polskiego romantyzmu, a także rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie oraz odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży. Powyższy konkurs zorganizowany był z związku z Rokiem Romantyków Polskich.
2022-12-07

Dodaj komentarz

Ataraksja