EKOPRACOWNIA

Listopad upłynął w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem w atmosferze remontów i modernizacji, co widać nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz budynku. Z coraz większym entuzjazmem patrzymy jednak na postępujące prace, szczególnie w zakresie modernizacji pracowni przyrodniczej. „EKOPRACOWNIA” to projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy wsparciu środków Urzędu Gminy w Ostrowitem. Całkowity koszt modernizacji pracowni: 50000 zł, w tym 45000 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

    Uroczystość otwarcia pracowni odbędzie się 8 grudnia 2023 r.
2023-12-01

Dodaj komentarz

Ataraksja