REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W OSTROWITEM

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem informuje, iż w dniach od 26 lutego do 17 marca 2021 r. będzie miała miejsce rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziału przedszkolnego mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem na rok szkolny 2021/2022.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków rekrutacyjnych.

1. Elektronicznie – skan dokumentów wysłać drogą mailową na adres: spostrowite@poczta.onet.pl.

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Ostrowitem w godz. 8.00 – 13.00 wraz z niezbędnymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2021 r.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, a także na stronie www.ostrowite.pl, www.spostrowite.pl.

Jednocześnie informuję, iż rodzice, których dzieci uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Ostrowitem w roku szkolnym 2020/2021 - w przypadku woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 zobowiązani są w terminie od 15 do 19 lutego 2021 r. o dostarczenie tylko deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.
Formularz wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego zobacz dokument

Oświadczenie o zatrudnieniu zobacz dokument

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka zobacz dokument

Oświadczenie o wcześniejszym uczęszczaniu zobacz dokument

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego zobacz dokument

Oświadczenie o objęciu dziecka obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zobacz dokument

Zarządzenie Wójta Gminy Ostrowite zobacz dokument


Klauzula informacyjna zobacz dokument

Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych zobacz dokument

2021-02-08

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja