Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej Dnia 13 października 2013 roku o godz. 10.00 na Hali Widowiskowo-Sportowej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uczniowie przygotowali humorystyczne przedstawienie "Jeden dzień z życia szkoły" obrazujące ciężką pracę nauczycieli. Występ uczniów poprzedziło przemówienie dyrektora szkoły, pani Jadwigi Wojdak, w którym podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę i zaangażowanie w życie szkoły. W uroczystości uczestniczyli również zaproszeni goście: pan Henryk Tylman - wójt Gminy Ostrowite oraz Przewodniczący Rady Gminy - pan Marek Nowakowski, którzy złożyli życzenia całej społeczności szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie poprzez swój program artystyczny i odśpiewanie życzeń uczcili wszystkich nauczycieli oraz podziękowali za trud włożony w ich edukację i wychowanie.
Po zakończeniu tej części akademii delegacja uczniów wręczyła wszystkim pracownikom szkoły własnoręcznie przygotowane upominki.
W drugiej części akademii odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Ślubowanie poprzedził krótki program artystyczny w wykonaniu dzieci z kl. I. Po zakończeniu przedstawienia odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszaków. Uczniowie złożyli przysięgę na kodeks ucznia. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotkniecie jego lewego ramienia dużą kredką. Każdy uczeń otrzymał okolicznościowy dyplom pasowania na ucznia.
Po zakończeniu uroczystości uczniowie mieli okazję wziąć udział w międzyklasowych grupach projektowych. Odbyły się zajęcia z prowadzone przez instruktorów oraz nauczycieli. Uczniowie mieli okazję doskonalić swoje umiejętności taneczne, muzyczne, plastyczne, techniczne. Brali udział w warsztatach kulinarnych oraz ceramicznych i kosmetycznych. W zajęcia włączyli się także rodzice. Uczniowie klas starszych przygotowali zabawy dla przedszkolaków.

2017-10-16

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja