Nasz pomysł na ochronę środowiska

Nasz pomysł na ochronę środowiska Zespół uczniów z naszej szkoły – mimo pracy zdalnej - bierze udział w kolejnej edycji konkursu pt. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Jak co rok celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz zwracanie uwagi na zagrożenia dla wspólnych dóbr występujących w otaczającym nas świecie.

Tegoroczne zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez 3- osobowy zespół z jednej szkoły prośrodowiskowej kampanii edukacyjnej. Zespół naszej szkoły w składzie:

Aleksandra J., Maja M. i Jakub T. przygotowali ulotki pod hasłem:

„OBSERWUJ. WYCIĄGAJ WNIOSKI. DZIAŁAJ ROZSĄDNIE”.

Musimy skupić się na promocji w mediach i w Internecie, bo promocja bezpośrednia jest niestety niemożliwa. Prezentując ulotkę zachęcamy wszystkich do osobistej refleksji.


2020-06-12

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja