Rekrutacja

Ze względu na decyzję MEN o czasowym zamknięciu placówek oświatowych do dnia 25 marca 2020 r. ogłoszone wcześniej terminy rekrutacji ulegają przesunięciu do dnia 4 kwietnia 2020 r.
Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków rekrutacyjnych:

1. Elektronicznie – skan dokumentów wysłać drogą mailową na adres:
spostrowite@poczta.onet.pl

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do szkoły/sekretariatu. Dokumenty do pobrania na stronie szkoły:
spostrowite.pl i stronie gminy:
www.ostrowite.pl

2020-03-18

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja