„Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki” – wycieczka do MZGOK w Koninie

„Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki” – wycieczka do MZGOK w Koninie 9 maja br. przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w ramach całorocznego konkursu ekologicznego pt. „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki” w wycieczce do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.
Celem konkursu jest wzrost zainteresowania zagadnieniami ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, kształcenie postaw proekologicznych i powszechne stosowanie zasad prawidłowego gospodarowania odpadami.
Zwiedzanie zakładu jest jednym z etapów konkursu, podczas którego dzieci i młodzież wraz z opiekunami poznają sortownię, kompostownię, składowisko z odzyskiem gazu pochodzącego z fermentacji odpadów, a od 2015 roku nowy, jeden z sześciu w kraju Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (spalarnię).
Efektem całorocznej edukacji jest wykonanie przez uczniów prac plastycznych, literackich, fotograficznych i multimedialnych. Finał konkursu, podczas którego pięcioosobowa grupa uczniów z naszej szkoły weźmie udział w Eko-grze odbędzie się 14 czerwca w Koninie.
Już dziś składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom z klas IV – III gimnazjum, którzy złożyli prace na konkurs; szczególnie tym, których prace będą reprezentować nasza szkołę w dalszym etapie konkursu.

2019-05-20

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja