PODSUMOWANIE AKCJI ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH


W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem z oddziałami gimnazjalnymi, brali udział w ogólnopolskiej akcji zbierania surowców wtórnych, przeznaczonych do recyklingu. Organizacja tej akcji miała na celu przede wszystkim:

• podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców,
• umiejętność segregowania odpadów,
• kształtowanie proekologicznych zachowań.
Prawidłowa segregacja odpadów to ważny element świadomości ekologicznej każdego człowieka. Do akcji włączyli się rodzice. Od września do kwietnia uczniowie z rodzicami angażując całe rodziny gromadzili zużyte baterie, makulaturę i plastikowe nakrętki. W akcji wzięło udział 82 uczniów z klas 0 – VIII i oddziałów gimnazjalnych.

W ciągu 8 miesięcy udało się zebrać: około 480 kg makulatury,
170 tysięcy nakrętek plastikowych i 980 sztuk baterii.

Uczniowie otrzymali „Dyplomy Przyjaciela Przyrody”, a ci najbardziej zaangażowani wybrali się z opiekunami do sali zabaw „Wartownia” w Koninie i do „Trampolandii” we Wrześni.
Cieszymy się, że i w tym roku szkolnym akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem.

2019-04-08

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja