Dzień Pozytywnego Myślenia

2 lutego przypada Światowy Dzień Pozytywnego Myślenia. Pomysłodawczynią tego dnia jest amerykańska psycholog – Kirsten Harrell, która zajmowała się badaniem wpływu optymistycznego nastawienia na zdrowie i proces leczenia. Jak dowiodła ona i inni badacze – optymiści są mniej narażeni na choroby serca, wylewy, depresję czy nowotwory, osiągają sukcesy życiowe, realizują swoje marzenia. 

W naszej szkole również obchodziliśmy Dzień Pozytywnego Myślenia. Z tej okazji zarówno uczniowie jak i nauczyciele przyszli ubrani na żółto, bądź mieli element stroju w tym kolorze. Ponadto uczniowie klas IV-VIII wraz z wychowawcami wykonali wspaniałe mapy myśli z hasłem przewodnim „W dniu pozytywnego myślenia życzymy Wam…”. Młodsze dzieci z klas I-III wykonały piękne plakaty. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na korytarzach naszej szkoły. Na poprawę nastroju uczniowie otrzymali kolorowe balony. 2023-02-27

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem informuje, iż w dniach od 27 lutego  do 24 marca 2023 r. będzie miała miejsce rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem na rok szkolny 2023/2024.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków rekrutacyjnych.
1. Elektronicznie – skan dokumentów wysłać drogą mailową na adres: spostrowite@poczta.onet.pl. 
2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej  do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Ostrowitem w godz. 8.00 – 13.00 wraz z niezbędnymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2023 r.
             
Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, a także na stronie www.ostrowite.pl, www.spostrowite.pl.

Jednocześnie informuję, iż rodzice, których dzieci uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Ostrowitem w roku szkolnym 2022/2023 – w przypadku woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 zobowiązani są w terminie od 13 do 24 lutego 2023 r. o dostarczenie tylko deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.

Załączniki patrz zakładka DOKUMENTY!!!!2023-02-09

Ataraksja