Samorząd

Samorząd Uczniowski 2019/2020


Sekcja organizacyjna
Beata Kaczmarek, Malwina Majewska, Oliwia Ślebioda,Julia Przybył


Przewodnicząca
Beata Kaczmarek


Zastępca Przewodniczącej
Malwina Majewska


Skarbnik
Oliwia Ślebioda


Sekretarz
Julia Przybył

Danuta Tomczak - opiekun
Ataraksja