Samorząd

Samorząd Uczniowski 2022/2023
Przewodniczący
Szymon Derengowski


Zastępca Przewodniczącego
Wiktoria Tylman


Skarbnik
Nikodem Marszałkowski


Sekretarz
Piotr Dymowski

Sekcja organizacyjna

Barbara Majchrzak, Maja Bylewska, Nina Łusiewicz

Sekcja redakcyjna i porządkowa

Magdalena Chojnacka, Sandra Gasza, Maja Król, Jagoda Markowska

Sekcja kulturalno – oświatowa ( muzyczna)

Kacper Król, Kacper Majewski, Antoni Bartosik, Szymon Staszak
Sztandar


I zmiana
Justyna Bojarska
Karol Antczak
Aleksandra Graniczna

II zmiana
Izabela Bojarska
Szymon Krzymiński
Wiktoria Słowińska


Werble

Olga Kaczmarek, Aleksandra Łuczak

Danuta Tomczak - opiekun

Ataraksja