Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Przewodnicząca - p. Paulina Przybył
Z-ca przewodniczącej p. Jacek Derengowski
Sekretarz - p. Daria Pawlaczyk
Skarbnik - p. Karol Płóciennik

Opłata na radę rodziców na rok szkolny 2019/2020 - 30 zł od rodziny.
Ataraksja