Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Przewodnicząca - p. Beata Różańska
Z-ca przewodniczącej p. Katarzyna Różańska
Sekretarz - p. Katarzyna Wawrzyniak
Skarbnik - p. Agnieszka Roszak

Opłata na radę rodziców na rok szkolny 2021/2022 - 30 zł od rodziny.
Prosimy o wpłaty do końca grudnia.
Ataraksja