Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Przewodnicząca - p. Paulina Przybył
Z-ca przewodniczącej p. Katarzyna Różańska
Sekretarz - p. Beata Różańska
Skarbnik - p. Agnieszka Roszak

Opłata na radę rodziców na rok szkolny 2020/2021 - 30 zł od rodziny.
Prosimy o wpłaty do końca grudnia.
Ataraksja