Rada Rodziców

W dniu 26 wrzesnia 2018 r. na spotkaniu przedstawicieli trójek klasowych wybrano prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019
Pan Karol Płóciennik - przewodniczący
Pani Daria Pawlaczyk - sekretarz
Pani Anna Makowska – skarbnik
Ustalono, iż opłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/19 wyniesie 30 zł od rodziny.
Jeśli wpłaty w klasie wyniosą 100% wówczas 20% tej sumy zostanie przekazane na potrzeby tej klasy.
W miarę posiadanych środków Rada Rodziców zamierza dofinansować jedną wycieczkę w roku w kwocie 10 zł na osobę.
Choinka noworoczna zaplanowana na dzień 4 stycznia 2019 r.
Zgodnie z sugestiami rodziców będzie to piątek z udziałem DJ.
Szczegółowe sprawozdanie skarbnika za ubiegły rok do wiadomości Rodziców na spotkaniu w listopadzie 2019 r.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Jadwiga Wojda
Ataraksja