Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny 2020/2021

• POCZĄTEK ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH: 01.09.2020r.

• ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 23 – 31.12.2020r.

• FERIE ZIMOWE 15.02.2021r. – 28.02.2021r.

• WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 01.04.2021r. – 06.04.2021r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

- język polski 25.05.2021r.

- matematyka 26.05.2021r.

- język obcy 27.05.2021r.

• FERIE LETNIE 27.06.2020r. – 31.08.2020r.

• KONIEC ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH: 26.06.2021r.

• FERIE LETNIE 26.06.2021r. – 31.08.2021r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

• 12-13.11.2020r.
• 04 – 05.01.2021r.
• 04.06.2021r.


DNI WOLNE PRZEDSZKOLE:

• 11-13.11.2020r.
• 28,29,30,31.12.2020r.
• 4-5.01.2021r.
• 1-2.04.2021r.
• 12.07- 13.08.2021r.

Data
Ataraksja