Dokumenty

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem - zobacz dokument

Program wychowawczo-profilaktyczny - zobacz dokument

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 - zobacz dokument

Szablon pisma - pobierz dokument

Wzór zgody rodzica

Podręczniki

Zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022 - pobierz dokument

Dokumenty na redę pedagogiczną (dla nauczycieli)

Analiza pracy nauczyciela - pobierz dokument

Arkusz analizy wychowawczej klasy - pobierz dokument

Analiza klasyfikacji klas I-III - pobierz dokument

Analiza klasyfikacji klas IV-VII i oddz. gimn. - pobierz dokument

Informacja nauczyciela wychowania przedszkolnego - pobierz dokument

Realizacja programów nauczania - pobierz dokument

Dokumenty rekrutacji

Dokumenty do przyjęcia do pierwszej klasy:

Wniosek o przyjęcie do klasy I pobierz

Oświadczenie pobierz

Oświadczenie - krewni pobierz

Dokumenty do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych:

Wniosek o przyjęcie pobierz

Oświadczenie o zatrudnieniu pobierz

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa pobierz

Oświadczenie o wcześniejszym uczęszczaniu pobierz

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego pobierz

Oświadczenie o objęciu dziecka obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym pobierz

Ataraksja