Promocja Tradycyjnego Sadu podczas śródrocznego spotkania z rodzicami

Promocja Tradycyjnego Sadu podczas śródrocznego spotkania z rodzicami 8 lutego – podczas śródrocznego spotkania z rodzicami, oprócz tradycyjnych wyników klasyfikacji rodzice zostali zapoznani z ideą i założeniami projektu, w którym uczestniczymy pt. „Tradycyjny sad”. Młodzież z grupy projektowej przygotowała na tą okoliczność specjalne ulotki i prezentację, z których można było się dowiedzieć jak taki sad założyć, gdzie zdobyć potrzebne informacje i sadzonki. Ponadto grupa projektowa podkreślała potrzebę powrotu do tradycyjnych odmian drzew owocowych (głównie jabłoni i gruszy) oraz do upraw ekologicznych. Smakosze Natury (bo tak nazywa się szkolna grupa projektowa) zachęcali też do współpracy i poszukiwania w naszym środowisku takich dawnych, tradycyjnych okazów jabłoni i gruszy – sprzed 1960 r. w celu zgłoszenia ich do Polskiej Akademii Nauk – Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej; abyśmy wspólnymi siłami mogli stworzyć pomologiczną mapę Polski, czyli mapę, na której będą oznaczone miejsca z cennymi okazami drzew. W taki sposób będziemy współtworzyć powstający bank genów ginących już odmian historycznych. Działania w projekcie szkolnym wspomogą odzyskiwanie naturalnego dziedzictwa Polski. Wierzymy, że cała społeczność lokalna będzie wspierać młodzież w ich działaniach sadowniczych a chłopcy znajdą wśród młodszych kolegów swoich następców, bo założenie i pielęgnowanie sadu to długofalowy proces, którego owoce będą zbierać młodsze pokolenia.

2018-02-10

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja