Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej Dnia 13.10.2021r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jest to święto nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i całej oświaty.Przedstawienie przygotowali uczniowie klasyII, III i VI. Młodzi artyści tańcem, piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień.Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów uczniów.Nie zabrakło również wesołej scenki obrazującej rzeczywistość na lekcjach języka polskiego i matematyki.
Podczas uroczystości głos zabrała Pani Jadwiga WojdakDyrektor Szkoły, Pani Beata Różańska Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pan Mateusz WojciechowskiWójt Gminy Ostrowie, składając serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły orazpodziękowania za wysiłek włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń, a także w zaangażowanie w pracę na rzecz naszej społeczności.
Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom, pracownikom i zaproszonym gościom szkoły drobne upominki.


2021-10-15

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja