Wytyczne Ministerstwa Odnośnie Nauki Po Feriach


Szanowni Państwo

Jak poinformował minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek , sytuacja pandemiczna w Polsce, po konsultacjach, po opracowaniu wytycznych i zaleceń MEiN, GIS, MZ pozwoliła na podjęcie decyzji, iż dzieci klas I-III wracają po feriach tj. od 18 stycznia 2021r. do nauczania stacjonarnego w szkole. Wszelkie dotychczasowe obostrzenia i zasady przebywania dzieci w szkołach zostaną zachowane do końca stycznia.

Dzieci przedszkolne, z oddziału przedszkolnego kontynuują naukę w trybie stacjonarnym w szkole. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z klas I-III będą odbywały się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams, po wcześniejszym uzgodnieniu planu w/w zajęć z rodzicami dzieci.

Odwozy dzieci od dnia 18 stycznia 2021r. będą odbywały się po piątej godzinie lekcyjnej. Dowozy według planu dowozów na rok szkolny 2020/2021. Uczniowie klas IV – VIII nadal będą kontynuowali naukę w trybie zdalnym . Proszę Państwa Rodziców o ograniczenie wizyt w szkole do niezbędnego minimum z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.Jadwiga Wojdak – dyrektor szkoły

Kliknij aby wyświetlić Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych zobacz dokument

2021-01-15

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja