XXIX Międzypowiatowy Koniński Konkurs Poetycki im. Bogusława Janiszewskiego „Poezja młoda – poezja nowa”

Uczennice naszej szkoły z klasy 6b ( Lea Prętka i Wiktoria Rajtakowska ) wzięły udział w XXVIII Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego„Poezja młoda –poezja nowa”.

Organizatorem tego wydarzenia był Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, a współorganizatorem Urząd Miejski w Koninie. Patronat nad konkursem objął Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja artystyczno-literacka Instytutu Filologii Polskiej UAM.

Za cel przyjęto rozwijanie zainteresowań i uzdolnień literackich wśród dziecii młodzieży, promowanie młodych talentów oraz rozwijanie twórczej wyobraźni. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. Ich zadaniem było napisanie 3 wierszy o różnej tematyce. Jury( Komisję Artystyczną, w skład której wchodzili konińscy poeci oraz przedstawiciele organizatorów) w swej ocenie brało pod uwagę następujące kryteria: szczerość i oryginalność wypowiedzi poetyckiej, wagę tematów poruszanych w tekście, wrażliwość na piękno słowa, oryginalność i trafność zastosowanych środków poetyckiego wyrazu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpić miało w marcu, ale z uwagi na obecną sytuację dopiero w czerwcu poznaliśmy wyniki. Okazało się, że jedną z głównych nagród otrzymała Lea Prętka(już po raz drugi – w 2019 r. też znalazła się w gronie zwycięzców ). Miłym akcentem jest też to,że nagrodzone wiersze wydane zostały w okolicznościowym tomiku .Gratulujemy i życzymy dalszychsukcesów.

2020-06-22

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja