Edukacja przez Szachy w Szkole

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Ostrowitem realizowany jest Ogólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

Dzięki przystąpieniu do projektu oprócz ważnych kompetencji jakie uczniowie mogą rozwijać na zajęciach, szkoła otrzymała sprzęt szachowy w wymiarze: 15 kompletów bierek + 15 szachownic + szachownica demonstracyjną
W naszej szkole projektem objęci są wszyscy uczniowie klas drugich, którzy poznawali podstawowe zasady i tajniki królewskiej gry uczestnicząc raz w tygodniu w zajęciach szachowych. W przyszłym roku szkolnym projekt będzie kontynuowany i rozszerzony o następne dwie klasy
Nauczyciele prowadzący zajęcia Paweł Zywert i Marcin Wiatrowski posiadają certyfikat szkolenia Polskiego Związku Szachowego. „Edukacja przez Szachy w Szkole”.


2020-06-20

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja