Drodzy Uczniowie/Rodzice klas IV - VII


Od dnia 01.06.2020r. będą w szkole prowadzone konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas IV – VII.
Spotkania w szkole oraz on-line (Platforma Office 365, Zoom, Skype), odbywać się będą wg podanego uczniom harmonogramu. Możliwe jest też ustalenie innych dogodnych terminów (oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu - poprzez dziennik elektroniczny lub kontakt telefoniczny).

Spotkania będą odbywały się z zachowaniem szczególnych zasad reżimu sanitarnego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy (z dnia18.05.2020r.), Wewnętrznymi Procedurami Bezpieczeństwa i Higieny obowiązującymi na terenie placówki (zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły) oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

NIE PRZEWIDUJE SIĘ - zorganizowanych dowozów i odwozów uczniów autobusem szkolnym na w/w konsultacje. Udział w konsultacjach nie zwalnia uczniów z uczestnictwa w zdalnym nauczaniu.

Deklarację uczestnictwa w konsultacjach prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres spostrowite.sekretariat@interia.pl lub osobiście złożyć w sekretariacie szkoły na 2 dni przed przybyciem ucznia do szkoły.

Deklaracja umieszczona jest na stronie internetowej szkoły.


Pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Jadwiga WojdakKliknij aby zaczerpnąć informacji na temat harmonogramu zobacz dokument

Kliknij aby pobrać DEKLARACJA RODZICA zobacz dokument

2020-05-28

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja