KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Zgodnie z decyzjami zewnętrznymi od 25 maja 2020r. dzieci z przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I - III MOGĄ brać udział w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ :

1. Do ŚRODY (20.05.2020r.) - do godz. 12.00 - do sekretariatu szkoły
KAŻDY CHĘTNY RODZIC/OPIEKUN PRAWNY musi dostarczyć załączone OŚWIADCZENIE (brak dostarczonego oświadczenia jest równoznaczny z tym, że rodzic/prawny opiekun rezygnuje z posyłania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klas I - III).

W OŚWIADCZENIACH proszę dopisać :
- którego dziecka oświadczenie dotyczy,
- z którego oddziału jest dziecko,
- na które godziny przybędzie dziecko do szkoły.

2. Godziny pracy dla dzieci/uczniów :

a. Przedszkole - 0b, 0c, 0d: 7.00 - 16.00
b. Oddział przedszkolny – 0a: 8.00 - 13.00
c. Klasy I – III : 8.00 - 13.00

Dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów z klas I - III będzie udostępniona świetlica w godzinach 7.00 - 8.00 oraz 13.00 -16.00.

3. NIE PRZEWIDUJE SIĘ - zorganizowanych dowozów i odwozów dzieci autobusem szkolnym.

4. Korzystanie z kuchni (stołówki) ogranicza się wyłącznie do wydawania ciepłych napojów (herbata).

5. Plac zabaw - zamknięty.

6. Wszystkie zajęcia będą realizowane z uwzględnieniem szczególnych zasad reżimu sanitarnego.

7. Wszystkie szczegóły (bardzo ważne!) znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy (z 18.05.2020r.) oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

8. Otwarcie naszej placówki nie zwalnia dzieci/uczniów z uczestnictwa w zdalnym nauczaniu.


Oświadczenie znajduje się poniżej

Kliknij aby pobrać oświadczenie pdf zobacz dokument

Kliknij aby pobrać oświadczenie doc zobacz dokument

2020-05-18

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja