Hala sportowa i boisko przy Szkole Podstawowej

Hala sportowa i boisko przy Szkole Podstawowej
w Ostrowitem po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym czynne będą od dnia 18.05.2020r. do godz. 2000

Wynajem hali - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z opiekunem hali (zgodnie z regulaminem)

Telefony kontaktowe:
667 198 754
609 130 849

W przypadku korzystania z w/w obiektów będą obowiązywać następujące zasady:

• zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego i reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa

• obowiązkowa dezynfekcja rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt

• brak możliwości korzystania z szatni i z węzła sanitarnego (poza WC)

• z boiska może maksymalnie korzystać 14 osób + 2 trenerów, z hali sportowej 12 + trener


Dyrektor szkoły
Jadwiga Wojdak


2020-05-15

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja