REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W OSTROWITEM

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem informuje, iż w dniach od 9 do 26 marca 2020 r. będzie miała miejsce rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziału przedszkolnego mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem na rok szkolny 2020/2021.

Rodzice / prawni opiekunowie chcący posłać dziecko do wyżej wymienionej placówki proszeni są o wypełnienie wniosku do oddziału przedszkolnego w Ostrowitem i dostarczenie go wraz z niezbędnymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2020 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem. Decyduje data wpływu dokumentu do szkoły, a nie data stempla pocztowego.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie szkoły podstawowej w Ostrowitem, a także na stronie www.ostrowite.pl.

Jednocześnie informuję, iż rodzice, których dzieci uczeszczały do oddziału przedszkolnego w Ostrowitem w roku szkolnym 2019/2020 - w przypadku woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 zobowiązani są w terminie od 4 do 9 marca 2020 r. o dostarczenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.

Formularz wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego zobacz dokument

Oświadczenie o zatrudnieniu zobacz dokument

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka zobacz dokument

Oświadczenie o wcześniejszym uczęszczaniu zobacz dokument

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego zobacz dokument

Oświadczenie o objęciu dziecka obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zobacz dokument

Zarządzenie Wójta Gminy Ostrowite zobacz dokument


Klauzula informacyjna zobacz dokument

Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych zobacz dokument

2020-03-04

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja