Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego grzewczeg

POBIERZ PLIKI ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Informacje ogólne zobacz dokument

OGŁOSZENIE O PRZETARGU zobacz dokument

Załącznik nr 1 zobacz dokument

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zobacz dokument

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zobacz dokument

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zobacz dokument

Istotne postanowienia umowy zobacz dokument


Wykaz dostaw zobacz dokument

Istotne postanowienia umowy zobacz dokument

2019-11-21

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja