Przerwany Marsz.......

We wtorek 2 września uczniowie wrócili do szkoły po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej. Wspólnie z nauczycielami i rodzicami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyli we mszy św. rozpoczynającej nowy rok .
Po mszy świętej rozpoczął się marsz upamiętniający 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej . Uroczystości na placu szkolnym rozpoczęły się od wystąpienia pani dyrektor Jadwigi Wojdak. Punktem kulminacyjnym było odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego i złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym bohaterów naszej małej Ojczyzny.
Społeczność szkoły przystąpiła do wydarzenia ogłoszonego z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej pod nazwą „Przerwany Marsz”. Ta wyjątkowa akcja poległa na symbolicznym dokończeniu przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Wspólnie z prababciami, pradziadkami, dziadkami i babciami a także osobami, które mieszkają w regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny – ostrowickie dzieci uczestniczyły w inauguracji roku szkolnego 2019/2020

2019-09-03

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja