Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem informuje, iż w dniach od 2 do 19 marca 2019 r. będzie miała miejsce rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziału przedszkolnego mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice / prawni opiekunowie chcący posłać dziecko do wyżej wymienionej placówki proszeni są o wypełnienie wniosku do oddziału przedszkolnego w Ostrowitem i dostarczenie go wraz z niezbędnymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2019 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem. Decyduje data wpływu dokumentu do szkoły, a nie data stempla pocztowego.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie szkoły podstawowej w Ostrowitem, a także na stronie www.ostrowite.pl.

Jednocześnie informuję, iż rodzice, których dzieci uczeszczały do oddziału przedszkolnego w Ostrowitem w roku szkolnym 2018/2019 - w przypadku woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 zobowiązani są w terminie od 23 lutego do 1 marca 2019 r. o dostarczenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.

Pobierz pliki - Formularz wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.doc
Oświadczenie o zatrudnieniu.doc
Oświadczenie o zatrudnieniu.doc
Oświadczenie o wcześniejszym uczęszczaniu.doc
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.doc
Oświadczenie o objęciu dziecka obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.doc
Zarządzenie Wójta Gminy Ostrowite.pdf

2019-02-11

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja