Uczniowie nagrodzeni w ogólnopolskim konkursie „Tradycyjny Sad

Od listopada 2017 r. grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie pt. „Tradycyjny Sad”, którego celem była edukacja na temat tradycyjnych odmian drzew sadowniczych oraz takiego sposobu pielęgnacji drzew, który nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko, założenie szkolnego mini sadu oraz wyszukiwanie, katalogowanie i zgłaszanie do organizatorów istniejących w naszym środowisku tradycyjnych, dawnych odmian drzew owocowych, które mogą mieć duże znaczenie w zwiększaniu różnorodności biologicznej na ziemiach polskich. Dzięki temu powstanie pomologiczna mapa Polski, czyli interaktywna mapa prezentująca zgłoszone przez uczestników projektu siedliska cennych okazów drzew owocowych w Polsce.
Uczestnicy projektu byli oceniani w trzech etapach pracy:
I. Rozmawiamy o sadzie
II. Zakładamy sad
III. Tworzymy pomologiczną mapę Polski
We wszystkich etapach uzyskaliśmy bardzo dobre oceny jury zajmując odpowiednio dwudzieste trzecie, siódme, a w trzecim etapie konkursu IV miejsce w ogólnej klasyfikacji na 223 zespoły, co pozwoliło nam znaleźć się w grupie nagrodzonych laureatów.
Organizatorem projektu była Fundacja Bank Ochrony Środowiska i Polska Akademia Nauk - Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w partnerstwie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Grupa projektowa Smakosze Natury wraz z opiekunem – Jolantą Król, składają serdeczne podziękowania panu Jarosławowi Zywertowi, wszystkim kolegom i koleżankom, rodzicom oraz pracownikom szkoły za wszelką pomoc i okazane wsparcie podczas realizacji projektu. Wierzymy, że efekty realizacji tego projektu, nie tylko w postaci mini sadu, przetrwają lata i będą wizytówką i pamiątką obecności w szkole osób zaangażowanych społecznie i znajdą kontynuatorów wśród następnych pokoleń.

2018-12-06

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja