Warsztaty ekologiczne w sortowni Genowefa

Warsztaty ekologiczne w  sortowni Genowefa 28 maja trzydziestoosobowa grupa młodzieży z klasy IV i oddziałów gimnazjalnych uczestniczyła w zajęciach na terenie składowiska odpadów należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. Składowisko zlokalizowane jest w miejscowości Genowefa, gm. Kleczew. Teren obejmuje ok. 12 ha powierzchni i położony jest na zwałowisku Odkrywki Jóźwin Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z problemem sortowania, składowania i wykorzystywania surowców wtórnych, promowanie postawy proekologicznej, poznanie rzeczywistej pracy w zakładzie zajmującym się oczyszczaniem terenu i edukacja młodzieży w myśl promocyjnego hasła: "SKŁADOWANIE – SORTOWANIE. NASZEJ ZIEMI RATOWANIE".
Dzięki przychylności zarządu oraz życzliwości pana Michała Ziemkiewicza młodzież mogła zwiedzić zakład z wszystkimi jej sektorami, poznać cały proces sortowania odpadów, a na podsumowanie sprawdzić swoją wiedzę i spostrzegawczość rozwiązując karty pracy przygotowane przez panią dr Marzenę Fedorowicz specjalnie dla celów tego projektu.
Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali duży zasób wiedzy oraz pamiątkowe koszulki.

2018-05-31

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja