Ścieżki Kopernika

Ścieżki Kopernika Po raz kolejny doskonalili język angielski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Uczniowie oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem już po raz czwarty ale i zarazem ostatni udali się na warsztaty językowe na Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia na Uczelni odbywają się w ramach projektu językowego pn. „Efektywne uczenie się języka angielskiego kluczem do lepszej komunikacji". Wielowymiarowy kurs języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych jako forma realizacji III misji Uczelni" Choć nazwa jest bardzo długa uczniowie również operują nazwą "Ścieżki Kopernika" ze względu nazwę programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Beneficjentem projektu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu natomiast całe przedsięwzięcie jest możliwe dzięki funduszom pozyskanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uczniowie podczas zajęć na Wydziale Anglistyki szlifują swój język angielski pod okiem wykładowców akademickich i native speakerów ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Istotnym elementem projektu są również zajęcia w szkole a dokładniej w pracowni informatycznej, gdzie uczestnicy pracują na platformie moodle. Z tej platformy edukacyjnej na co dzień korzystają studenci na Uczelniach. Poprzez platformę moodle uczniowie wykonują zadania związane z językiem angielskim ale i również poznają strategie uczenia się i nabywają przy tym również kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Realizacja projektu związana jest również z możliwością prezentacji wyników pracy uczestników projektu językowego podczas wydarzenia kulminacyjnego, które odbędzie się w naszej szkole 8 czerwca 2018 roku. Młodzież już dziś zaprasza na finał językowy.

2018-05-08

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja