„Papierowe fantazje – w świecie magicznych kół”

„Papierowe fantazje – w świecie magicznych kół”

Przedszkolny Konkurs Origami 2018
„Papierowe fantazje – w świecie magicznych kół”


Zapraszamy wszystkich przedszkolaków do udziału w konkursie orgiami 2018.

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest popularyzowanie sztuki składania papieru wśród dzieci jako formy spędzania wolnego czasu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, koncentracji i wytrwałości.
OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA: Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych (0a, 0 b, 0c, 0d), ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem.
W konkursie uczestniczą dzieci indywidualnie. Prace będą wykonane na zajęciach plastyczno – technicznych w przedszkolu w obecności nauczycieli oraz wychowawcy grupy.
Termin oddania prac: 25.05.2018 r.
Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz.

KATEGORIE WIEKOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:


I.KATEGORIA – dzieci z klas 0a i 0b

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie w technice origami kompozycji płaskiej z kół różnej wielkości, na dowolny temat. Dzieci wycinają samodzielnie koła z kolorowego papieru, wykorzystując gotowe szablony do odrysowania kół różnej wielkości. Prace płaskie będą wykonane na kartce formatu A4. Uczestnicy mogą korzystać z udostępnionych wzorów lub zaproponować kompozycję własną.

II.KATEGORIA – dzieci z oddziału przedszkolnego 0 c

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie w technice origami kompozycji płaskiej z kół różnej wielkości, na dowolny temat. Dzieci układają gotowe (wycięte) kolorowe koła różnej wielkości do wybranego wzoru. Samodzielnie wybierają koła, dbając o ich odpowiednią wielkość i kolor. Prace płaskie będą wykonane na kartce formatu A4. Uczestnicy korzystają z udostępnionych wzorów, mogą też zaproponować kompozycję własną.

III. KATEGORIA dzieci z oddziału przedszkolnego 0 d

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie w technice origami kompozycji płaskiej z kół różnej wielkości, na dowolny temat. Dzieci układają gotowe (wycięte) kolorowe koła różnej wielkości do wybranego wzoru. Dostają zestaw kół odpowiedni do wybranego obrazka. Prace płaskie będą wykonane na kartce formatu A4. Uczestnicy korzystają z udostępnionych wzorów, mogą też zaproponować kompozycję własną. Dozwolona jest dyskretna pomoc nauczyciela.


Zasady oraz przebieg konkursu:
1. Uczestnicy otrzymują potrzebne materiały (kolorowe kartki, szablony, koła papierowe, kartkę formatu A4, instrukcję).
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w sali przedszkolnej w wybranym terminie ustalonym przez wychowawcę do 25 maja 2018 roku.
Postanowienia końcowe:
1. Dla zwycięzców z każdej grupy wiekowej przewidziane są nagrody.
2. Dla wszystkich uczestników konkursu pamiątkowe dyplomy.
KRYTERIA OCENY PRAC:
- Pomysłowość i oryginalność kompozycji
- Estetyka i precyzja wykonania
- Zgodność pracy z ustaleniami konkursu określonymi dla poszczególnych kategorii wiekowych.
Dodatkowe materiały oraz instrukcje dostępne są wychowawców klas O i u organizatora.

2018-03-30

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja